VLR en NLB, brancheorganisaties voor de Nederlandse lift- en roltrapindustrie, hebben uit de aanbevelingen van de Europese Commissie de belangrijkste maatregelen geselecteerd om deze in het kader van verbetering van de veiligheid onder de aandacht van belanghebbenden te brengen. Hiermee maken VLR- en NLB-leden onderscheid in de markt door volledige en transparante communicatie richting de klant. Door deze maatregelen op te nemen in een manifest, willen de branches eigenaren en beheerders van liften wijzen op de risico’s van het niet doorvoeren van liftverbeteringen en de mogelijkheden om het veiligheidsniveau nog meer te verbeteren.

Lees het Manifest

VLR NLB Inventarisatieformulier SNEL

Top zeven SNEL-liftverbeteringen

  1. het ontbreken van een kooiafsluiting;
  2. het ontbreken van een vang/snelheidsbegrenzer;
  3. het ontbreken van een beveiligingsinrichting tegen te hoge snelheid in opwaartse richting;
  4. het ontbreken van een geregelde aandrijving voor het gelijk stoppen en nastellen van de liftkooi;
  5. het ontbreken van een spreek-/luisterverbinding in de liftkooi;
  6. het ontbreken van noodverlichting in de liftkooi;
  7. het ontbreken van optische detectie in de kooideur.