1 results found.

VLR & NLB Manifest

VLR en NLB, brancheorganisaties voor de Nederlandse lift- en roltrapindustrie, hebben uit de aanbevelingen van de Europese Commissie de belangrijkste maatregelen geselecteerd om deze in het kader van verbetering van de veiligheid onder de aandacht van belanghebbenden te brengen. Hiermee maken VLR- en NLB-leden onderscheid in de markt door volledige en transparante communicatie richting de […]