3 results found.

VLR & NLB Manifest

VLR en NLB, brancheorganisaties voor de Nederlandse lift- en roltrapindustrie, hebben uit de aanbevelingen van de Europese Commissie de belangrijkste maatregelen geselecteerd om deze in het kader van verbetering van de veiligheid onder de aandacht van belanghebbenden te brengen. Hiermee maken VLR- en NLB-leden onderscheid in de markt door volledige en transparante communicatie richting de […]

Publicaties Arbocommissie

Hier kunt u diverse ARBO publicaties downloaden.   VLR-NLB Document Absolute voorwaarden VLR-NLB Rapport Tillen in de liftbranche VLR-NLB Brochure Hulpmiddelen ter beperking van fysieke belasting in de nieuwbouw VLR-NLB Publicatie Elektrische veiligheid bij het werken aan liften (NEN3140) (zal worden herzien en aangepast aan de NEN 3140+A3 van juli 2019) VLR-NLB Toegang in penthouse […]

Liftbranche neemt maatregelen na constatering veiligheidsrisico

Op vrijdagavond 22 maart ontvingen de brancheorganisaties VLR en NLB van de Duitse producent Ziehl-Abegg SE via e-mail een oproep om controles aan een specifieke serie liftaandrijvingen uit te voeren. Verder bevatte deze email de instructie om liftinstallaties die van een dergelijke aandrijving zijn voorzien – en niet zijn uitgerust met een zogenaamde opwaartse vanginrichting […]